""

Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών

Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών: το ιατρείο μας διαθέτει για όλους τους ασθενείς ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο δημιουργείται στην πρώτη επίσκεψη και στην συνέχεια ενημερώνεται κατά την πορεία του χρόνου.

Αυτό περιλαμβάνει:

-το ατομικό αναμνηστικό,

-την χρόνια ή μη φαρμακευτική αγωγή,

-το κληρονομικό ιστορικό,

-τον έλεγχο εμβολιασμού ,

-διατροφικές συνήθειες και άσκηση,

-μετρήσεις βιομετρικών στοιχείων ,

-την κλινική εξέταση σε συνδυασμό με την καταγραφή των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων του ασθενή

-τiς φαρμακευτικές οδηγίες που λαμβάνει ο ασθενής σε κάθε επίσκεψη καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών.


Με αυτό τον τρόπο παρέχουμε τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης σε παλαιότερες εξετάσεις, της γρήγορης ανασκόπησης του ατομικού ιστορικού, καθώς και της σωστής τήρησης των προληπτικών εξετάσεων που χρειάζονται, τη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνουν.
Διευκολύνει τη διαδικασία της συνταγογράφησης της χρόνιας αγωγής κάθε ασθενούς.

Αποφεύγονται λάθη και παραλήψεις, φαινόμενο που παρατηρείται όταν τη συνταγογράφηση κάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου διαφορετικοί ιατροί. Οι οποίοι ενδέχεται να μη γνωρίζουν το ιστορικό του ασθενούς για τον οποίον συνταγογραφούν.

Παράλληλα, βοηθά στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων εξετάσεων, με τις παλαιότερες παρόμοιες, ώστε να εντοπίζονται τυχόν σημαντικές διαφοροποιήσεις, και να λαμβάνονται οι ορθότερες για τον κάθε ασθενή αποφάσεις.

Το ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών θεωρούμε ότι αποτελεί μία επένδυση για το ιατρείο μας. Αναμφισβήτητα μας βοηθάει στην καθημερινότητα μας για την καλύτερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Τέλος, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στην προσπάθεια μας για πρόληψη και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους ασθενείς μας.