Ιατρείο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΑΤΡΟΥ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2021

Το ιατρείο θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη 02/06/2021 μέχρι και την Παρασκευή 04/06 λόγω συμμετοχής της ιατρού στο Πανελλήνιο […]

""

Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών

Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών: το ιατρείο μας διαθέτει για όλους τους ασθενείς ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο δημιουργείται στην πρώτη επίσκεψη και

Ιατρείο: το ξεκίνημα Κοσμίδου Κυριακή Ειδικός Παθολόγος Νέα Αλικαρνασσό

Ιατρείο: το ξεκίνημα

Ιατρείο: το ξεκίνημα από την εύρεση του χώρου μέχρι και την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ιατρείου μέσα από ένα